Realizacje
Listy referencyjne
Certyfikaty i nagrody
Wykaz ważniejszych projektów
Analizy HAZOP i SIL
Dokumentacja ZDR i ZZR
Lp. Rok Klient Projekt / tematyka
1 2017 Control Process S.A. Kraków Budowa gazowego bloku energetycznego opalanego gazem wielkopiecowym oraz ziemnym o całkowitej mocy elektrycznej 55MW. Etap 1. Budowa kotłów gazowych wraz z gospodarkami pomocniczymi w ZW Kraków
2 2016 Bioagra-Oil S.A. tychy Instalacja rozładunku, magazynowania i dystrybucji kwasu solnego na produkcję.
3 2015 Górnicze Biuro Projektów PANGAZ Sp. z o.o. Kotły gazowo-olejowe o mocy ok. 114 MWt wraz z obiektami towarzyszącymi
4 2014 Nazwa zastrzeżona Instalacja DRW i produkcja olefin
5 2013 LURGI S.A./ Air Liquide Instalacja wodoru i dwutlenku węgla „Horizon-2” (CNRL Kanada)
6 2013 Górnośląski Zakład Obsługi Gazownictwa Sp. z o.o. Stacja regazyfikacji LNG wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową w Ełku
7 2013 LURGI S.A./ Air Liquide Instalacja Ekstrakcji Butadienu (TVK Węgry) + analiza SIL
8 2012 LURGI GmbH Instalacja Izomeryzacji w rafinerii w Surgucie (Gazporm Rosja) (+ analiza SIL)
9 2011 Petrochemia-Blachownia S.A. Kotłownia Parowa 2x25 Mg/h.
10 2011 PKN ORLEN S.A. Stanowisko rozładunku tlenku etylenu
11 2010 Petrochemia-Blachownia S.A. Instalacja Przerobu Benzolu
12 2010 LURGI S.A. Instalacja Izomeryzacji Frakcji C5/C6 w rafinerii w Astrachaniu (Gazporm Rosja)
13 2008 Air Liquide Polska Sp. z o.o., Kraków Instalacja produkcji i magazynowania azotu dla rafinerii Grupy LOTOS SA w Gdańsku (+ analiza SIL)
14 2008 Control Process S.A. Kraków Instalacja DRW (destylacja atmosferyczna ropy naftowej) w Rafinerii Nafty Jedlicze
15 2007 LURGI S.A. Instalacja CDU/VDU w Rafinerii Gdańskiej Grupy LOTOS SA
16 2006 Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe ENERGOSTER Sp. z o.o. Modernizacja układów regulacji i zabezpieczeń dla turbiny 2700-TG2 na terenie rafinerii Grupy LOTOS SA w Gdańsku (+ analiza SIL)
17 2006 Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska BSB Terminal Ekspedycyjny Wierzbno
18 2005 Petrochemia-Blachownia SA Kędzierzyn-Koźle Instalacja destylacji ekstrakcyjnej frakcji BT
19 2005 PROCHEM S.A. Instalacja granulacji saletrzaku (Węgry)
20 2006 Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Kędzierzyn-Koźle Modernizacja Wytwórni Bezwodnika Ftalowego III – węzły reakcyjne
21 2005 AT Agrar Technik Instalacja biodiesla w Rafinerii Trzebinia
22 2004 PROCHEM S.A. Instalacja hydrorafinacji parafin w Trzebini
23 2004 Grupa LOTOS SA Gdańsk Modernizacja instalacji 100, 200 i 900 na bazie projektu Lurgi Polska (destylacja atmosferyczna i próżniowa ropy naftowej, instalacja hydroodsiarczania)
Lp. Rok Klient Projekt / tematyka
1 2016 Grupa Azoty ZAK S.A. Wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy
2 2016 Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A. Zakład w Brzegu Zgłoszenie zakładu zwiększonego ryzyka, Program zapobiegania awariom
3 2016 DAW-Bytom Sp. z o.o. Raport o bezpieczeństwie, Program zapobiegania awariom
4 2016 Kronospan Chemical Szczecinek Sp. z o.o. Aktualizacja części analitycznej raportu o bezpieczeństwie dla zakładu Kronospan Chemical Szczecinek Sp. z o.o.
5 2016 Petrochemia-Blachownia SA Kędzierzyn-Koźle Aktualizacja części analitycznej raportu o bezpieczeństwie
6 2016 ArcelorMittal Poland SA Aktualizacja dokumentacji zakładu dużego ryzyka: Zgłoszenie Zakładu, Program zapobiegania awariom, Raport o bezpieczeństwie, Wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy.
7 2015 Grupa Azoty ZAK S.A. Kędzierzyn-Koźle Aktualizacja dokumentacji zakładu dużego ryzyka dla Grupy Azoty ZAK S.A.
8 2015 Fluorochemika Poland Sp. z o.o. Raport o bezpieczeństwie, Program zapobiegania awariom, Wewnętrzny plan operacyjno- ratowniczy
9 2014 SILEKOL Sp. z o.o. Aktualizacja części analitycznej raportu o bezpieczeństwie dla zakładu SILEKOL Sp. z o.o.
10 2014 Grupa Azoty ZAK S.A. Kędzierzyn-Koźle Aktualizacja części analitycznej raportu o bezpieczeństwie dla Grupy Azoty ZAK S.A.
11 2014 Petrochemia-Blachownia SA Kędzierzyn-Koźle Część analityczna raportu o bezpieczeństwie (benzol i jego pochodne)
12 2012 POCH S.A. Gliwice Analiza skutków wycieku kwasu solnego
13 2012 ArcelorMittal Poland S.A. Raport o bezpieczeństwie, Wewnętrzny plan operacyjno- ratowniczy
14 2011 DAW-Bytom Sp. z o.o. Raport o bezpieczeństwie, Program zapobiegania awariom, Wewnętrzny plan operacyjno- ratowniczy
15 2010 Nitroerg S.A. Analiza procesu produkcji Nitrocetu pod kątem bezpieczeństwa procesowego
16 2010 Kronospan Chemical Szczecinek Sp. z o.o. Aktualizacja części analitycznej raportu o bezpieczeństwie dla zakładu Kronospan Chemical Szczecinek Sp. z o.o.
17 2010 SILEKOL Sp. z o.o. Aktualizacja części analitycznej raportu o bezpieczeństwie dla zakładu SILEKOL Sp. z o.o.
18 2009 ICSO Chemical Production Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle Aktualizacja części analitycznej raportu o bezpieczeństwie dla ICSO Chemical Production
19 2009 PCC SYNTEZA S.A. Aktualizacja części analitycznej raportu o bezpieczeństwie dla Pcc Synteza S.A.
20 2009 ZAK Spółka Akcyjna Kędzierzyn-Koźle Aktualizacja części analitycznej raportu o bezpieczeństwie dla ZAK S.A.
21 2005 PCC SYNTEZA S.A. Koncepcja modernizacji systemu czujników tlenku propylenu.
22 2005 PCC ROKITA S.A. Koncepcja monitoringu stężeń chloru i chlorowodoru wokół granicy terenu PCC Rokita SA.
23 2005 SILEKOL Sp. z o.o. Część analityczna raportu o bezpieczeństwie (formalina, metanol)
24 2005 Węglopochodne Sp. z o.o. Raport o bezpieczeństwie (naftalen, frakcje z destylacji smoły węglowej), określenie stref zagrożenia wybuchem
25 2004 Brenntag Polska Sp. z o.o. Część analityczna raportu o bezpieczeństwie (kwas fluorowodorowy)
26 2004 Petrochemia-Blachownia SA Kędzierzyn-Koźle Część analityczna raportu o bezpieczeństwie (etylen, benzen)
27 2004 Krono-Chem Sp. z o.o Część analityczna raportu o bezpieczeństwie (formalina, metanol)
28 2003 Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA Kędzierzyn-Koźle Część analityczna raportu o bezpieczeństwie (propylen, benzen, amoniak, woda amoniakalna, azotyn sodu, formalina, naftalen, ftalan dwubutylu)
29 2002 PCC SYNTEZA S.A. Raport bezpieczeństwa dla instalacji dianu i alkilofenoli (fenol)
30 2002 ICSO Chemical Production Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle Raport o bezpieczeństwie dla zakładu ICSO Chemical Production (obejmujący m.in. tlenek etylenu)
31 2002 PCC SYNTEZA S.A. Raport bezpieczeństwa dla instalacji oksyetylatów i propoksylatów (tlenek etylenu, tlenek propylenu)
Lp. Rok Klient Projekt / tematyka
1 2017 PCC SYNTEZA S.A. Dokumentacja modernizacji instalacji propoksylatów z rozbudową bazy magazynowej - Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia , oraz dokumentacja wykonawcza dla całej inwestycji w brażach mechanicznej, budowlanej, procesowej, elektrycznej i pomiarowej.
2 2017 Nazwa zastrzezona Opracowanie Koncepcji Programowo-Przestrzennej dla Rozbudowy Kolejowego Frontu Rozładunkowego.
3 2017 Petrochemia Blachownia S.A. Dokumentacja dla zmiany sposobu użytkowania istniejącego zbiornika na potrzeby magazynowania benzolu - Projekt do pozwolenia na budowę oraz wielobranzowa dokumentacja wykonawcza.
4 2017 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Przebudowa pomieszczeń budynku 751/I - Projekt budowlany
5 2017 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Koncepcja Techniczno-Ekonomiczna zabudowy na kolektorach amoniaku ciekłego zdalnie sterowanych zaworów odcinających na Instalacji Amoniaku.
6 2017 Petrochemia Blachownia S.A. Modernizacja instalacji zraszaczowej zbiorników magazynowych 024-046
7 2017 ZARMEN S.A. Dokumentacja zbiornika ciśnieniowego do oddzielania kropel wodnego K2CO3
8 2017 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Wykonanie Koncepcji Techniczno-Ekonomicznej wraz z Projektem Wykonawczym na Wymianę agregatu pompowego 5-3202 w JB OXOPLAST
9 2017 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Wykonanie Koncepcji Techniczno-Ekonomicznej wraz z Projektem Wykonawczym modernizacji stanowiska napełniania oktanolu i oktanolu F do autocystern wraz z zadaszeniem i zabudową kosza bezpieczeństwa w JB OXOPLAST
10 2017 Nazwa zastrzezona Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach zadania inwestycyjnego: podniesienie poziomu niezawodności i bezpieczeństwa sterowania DCS Pompowni.
11 2017 Nazwa zastrzezona Opracowanie dokumentacji projektowej dla stacji transformatorowo-rozdzielczej
12 2017 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Modernizacja węzła podgrzewacza amoniaku gazowego E-104A na Wydziale Kwasu Azotowego
13 2017 Petrochemia Blachownia S.A. Dokumentacja techniczna zabudowy kolumn destylacyjnych wraz z podestami
14 2017 STAL-CHEM Dokumentacja zbiorników magazynowych dwupłaszczowych
15 2017 Petrochemia Blachownia S.A. Modernizacja półstałych instalacji pianowych na zb. magazynowych na polu 11 i 51
16 2016 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Wykonanie dokumentacji projektowej dla „Nowego węzła odsiarczania gazu ziemnego na WGS-OXO”
17 2016 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Wykonanie dokumentacji dla zadania „Zakup i montaż nowej wirówki kryształu B-453” na Wydziale Mocznika
18 2016 Nazwa zastrzezona Wymiana układu napięcia gwarantowanego dla zasilania urządzeń AKPiA na instalacjach Wydziału Asfaltów
19 2016 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Opracowanie dokumentacji technicznej remontu turbinowni - budynek 211
20 2016 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Inwentaryzacja rurociągów za pomocą techniki skaningu laserowego wraz z wektoryzacją
21 2016 PCC SYNTEZA S.A. Opracowanie projektu koncepcyjnego "Przystosowanie istalacji PCC SYNTEZA S.A. do stosowania tlenku etylenu"
22 2015 Introl-Energomontaż Sp. z o.o. Projekt techniczny wielobranżowy modernizacji kontenera nr 2 pilotażowej instalacji oczyszczania ścieków z IMOS w EDF, Rybnik
23 2015 Petrochemia-Blachownia SA Kędzierzyn-Koźle Koncepcja instalacji ppoż. pola zbiorników międzyoperacyjnych
24 2015 ZARMEN Sp. z o.o Dokumentacja techniczna chłodnicy 4VRZ dla ARCELOR MITTAL POLAND
25 2015 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Dokumentacja wykonawcza zabudowy nowego kolaescera do robijania emulsji olejowej w gorącym roztworze mocznika w węźle krystalizacji Instalacji Mocznika w bud.453. (Projekt wielobranzowy)
26 2015 Zakłady Chemiczne WARTER Sp. z o.o. Projekt bazowy wraz z kalkulacja kosztów inwestycji dla instalacji rozfrakcjonowania alkilatu surowego.
27 2015 Fluorochemika Poland Sp. z o.o. Wykonanie instalacji wydzielania sulfochlorku dimetyloaminy w formule zaprojektuj i zbuduj.
28 2015 ZARMEN Sp. z o.o Wykonanie dokumentacji wymiany dachu dla zbiornika magazynowego wody amoniakalnej.
29 2015 Introl-Energomontaż Sp. z o.o. Dokumentacja rurociągów pary dla potrzeb zabudowy nowej turbiny w EC Zduńska Wola
30 2015 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Projekt technologiczny "Układ separacji tlenku węgla z kondensatu po sprężarce K102/1
31 2015 ZARMEN Sp. z o.o Dokumentacja zbiornika magazynowego ługu sodowego zgodnie z wymaganiami PN-EN-14015
32 2015 Petrochemia-Blachownia SA Kędzierzyn-Koźle Modernizacja kolumny K-410 (zamiana kolumny półkowej na kolumne z wypełnieniem pakietowym)
33 2015 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Rozbudowa węzła magazynowania i załadunku roztworów mocznika (Projekt do pozwolenia na budowę, oraz techniczny wielobranżowy)
34 2015 FAMET S.A. Wykonanie projektu AKP dla chłodnic A-101 i A-102
35 2015 Fluorochemika Poland Sp. z o.o. Wykonanie stanowisk do napełniania surowców i oprózżniania produktów w formule zaprojektuj i zbuduj
36 2015 SGL CARBON POLSKA S.A. Opracowanie schematów P&ID dla wydziału RZ
37 2015 Nazwa zastrzezona Zbadanie możliwości intensyfikacji maksymalnej mocy przerobowej instalacji w celu zwiększenia produkcji.
39 2014 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Projekt koncepcyjny intensyfikacji roztworów mocznika
40 2014 PCC Rokita SA Wielobranżowy projekt wykonawczy instalacji kompresora wodoru
41 2014 Introl-Energomontaż Sp. z o.o. Dokumentacja rurociągu pary łaczącego kocioł z turbiną dla EC Andrychów
42 2014 PETRO EnergoRem Sp. z o.o Płock Aktualizacja dokumentacji dla instalacji TEiG II
43 2014 TAURON Wytwarzanie – Elektrownia „Blachownia” Modernizacja wodorowni bloku nr 1, nr 2, nr 4 w celu wyeliminowania zagrożenia wybuchowego
44 2014 Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o. Płock Koncepcja projektowa przyjęcia, magazynowania i przeładunku produktów chemicznych w Bazie Paliw 13 w Zawadówce
45 2014 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Projekt wykonawczy i dokumentacja do pozwolenia na budowę „Parking przed bud. 169”
46 2014 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Projekt wykonawczy stanowiska do rozładunku autocystern z aldehydami masłowymi
47 2014 Avantor Performance Materials Poland S.A. Projekt koncepcyjny “stacja magazynowania surowców płynnych”
48 2013 INTROL SA Dokumentacja wykonawcza „Integracja systemów teletechnicznych zapory Świnna Poręba”
49 2013 VST Engineering spol. s r.o. Czechy Dokumentacja powykonawcza „Instalacja elektryczna zasilania i sterowania systemu przeciwwybuchowego ANTIDET w EC Kozienice”
50 2013 BELMAR Sp. z o.o. Projekt techniczny Instalacji modelowej do badań i demonstracji procesu ISOBIS – technologii otrzymywania izomeru p,p-BPA o czystości nie niższej niż 99,95%m/m (Instalacja Dianu dla ICSO Kędzierzyn)
51 2013 LOTOS KOLEJ Sp. z o.o. Koncepcja Techniczno–Kosztowa „Zbieranie i zagospodarowanie odpadowego LPG z cystern kolejowych w Lotos Kolej Sp. z o.o.”
52 2013 Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o. Projekt wykonawczy „Zabudowa dodatkowych zabezpieczeń na reaktorze R-1N instalacji Bezwodnika Kwasu Ftalowego”
53 2013 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna s.a. Bełchatów Kompleksowy Projekt Techniczny modernizacji układu regulacji prędkości obrotowej pomp wody zasilającej dla kotła parowego OP-230 nr 4 w ECII
54 2013 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Wielobranżowy projekt wykonawczy wraz z dokumentacją do pozwolenia na budowę „Zabudowa nowych stanowisk do rozładunku mediów z cystern samochodowych i kolejowych” na Instalacji OXO.
55 2013 INTROL SA Projekt Wykonawczy Instalacji Oczyszczania Odcieków Składowiskowych i Ścieków Gospodarczych i Bytowych w ZUO Promnik k. Kielc
56 2012 PCC Rokita SA Analiza Techniczno-Kosztowa ”Modernizacja stacji odparowania propylenu”
57 2012 PCC Rokita SA Wielobranżowy projekt wykonawczy „Modernizacja stacji odparowania propylenu
58 2012 VST Engineering spol. s r.o. Czechy Instalacja elektryczna zasilania i sterowania systemu przeciwwybuchowego ANTIDET w EC Kozienice
59 2012 PPU BIPRORAF sp. z o.o. / PHILIPS Lightning Poland SA Projekt Technologiczny „Modernizacja technologii wytrawiania skrętek wolframowych na rdzeniu żelaznym”
60 2012 ZAK Spółka Akcyjna Wielobranżowa dokumentacja techniczna „Stanowisko załadunku autocystern technicznymi roztworami mocznika”
61 2012 TAURON Wytwarzanie – Elektrownia „Blachownia” Projekt i prace wykonawcze „Modernizacja instalacji elektrycznych w strefach wybuchowych”
62 2012 PCC Rokita SA PT „Modernizacja instalacji zraszaczy p.poż punktu rozładunku fosforu X–110 z cystern kolejowych na wydziale FTT-1”
63 2012 PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów Opracowanie koncepcji sposobu likwidacji problemu klinowania się kamienia wapiennego w lejach zbiorników kamienia nad wagoprzenośnikami i zaklejania się leja poniżej kruszarek kamienia
64 2012 ASTER ZAK Sp. z o.o. Dokumentacja branży elektrycznej „Wymiana wyposażenia elektrycznego pól rozdzielni 6kV Bud. 220”
65 2012 SILEKOL Sp. z o.o. Projekt budowlany i wielobranżowy projekt wykonawczy „Generator energii elektrycznej – utylizacja pary”
66 2012 Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Koncepcja załadunku roztworów mocznika
67 2012 PCC Rokita SA Analiza techniczna „Symulacja układu destylacji izopropylofenoli” oraz „Symulacja pracy i optymalizacja pracy istniejącego układu destylacyjnego do oddestylowania fenolu”
68 2011 INTROL SA Wielobranżowy projekt wykonawczy „Instalacja magazynowania i transportu biomasy do palników kotła w EC Zofiowka”
69 2008 PCC Rokita SA Projekt technologiczny i wykonawczy „Instalacja tlenku propylenu"
70 2007 PKN ORLEN SA Projekt bazowy i wielobranżowy projekt wykonawczy Modernizacja i intensyfikacja Instalacji Tlenku Etylenu i Glikolu II do 95000 ton/rok”
71 2007 WIWAX Płock Projekt budowlany do pozwolenia na budowę „Instalacja oczyszczania wosków polietylenowych

Certyfikaty i nagrody