Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Biuro Inżynierskie "ATECHEM" Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).

Zarząd i Dyrekcja spółki:

Jacek Minch
Prezes zarządu , Dyrektor d/s technicznych
Barbara Matus
Prokurent, z-ca Dyrektora d/s technicznych
Biuro Inżynierskie
„ATECHEM” Sp. z o.o.
ul. Mostowa 2
47-223 Kędzierzyn Koźle
tel.: (+48) 77 481 37 62
tel.: (+48) 77 481 37 53
tel./fax: (+48) 77 481 35 02
email: atechem@atechem.pl
NIP: 749-19-16-283
REGON: 532 303 131
Nr KRS: 0000108256
Kapitał zakładowy: 50 000 zł
Do pobrania - Broszura firmowa