O FIRMIE
 • 1952-2002

  Funkcjonowanie Biura Projektów "Kędzierzyn" Sp. z o.o.

  Wywodzimy się z Biura Projektów "Kędzierzyn" Sp z o.o , które w powyższych latach zajmowało się obsługa projektową Zakładów Azotowych "Kędzierzyn" S.A.

 • 2002

  Utworzenie biura inżynierskiego „ATECHEM”

  Utworzenie biura przez grupę projektantów wywodzących się z Biura Projektów „Kędzierzyn” Sp. z o.o. (BPK Sp. z o.o.)

 • 2007

  „Atechem” Sp. z o.o. wchodzi w skład grupy kapitałowej INTROL

 • 2007 - do dziś

  Umacnianie swojej pozycji na rynku

  W trakcie kilkunastu lat istnienia spółka Atechem umocniła swoją pozycję na rynku szeroko pojmowanej inżynierii chemicznej i procesowej zdobywając uznanie swoich kontrahentów. Przy realizacji wszelakich prac wykorzystywana jest doświadczona i fachowa kadra własnych pracowników, którzy reprezentują branże: technologiczną, mechaniczną, budowlaną, pomiarową i elektryczną.

PARTNERZY
Mocne strony

doświadczony i dyspozycyjny zespół projektantów

wysoka jakość wykonywanej dokumentacji

terminowa realizacja powierzonych zadań

wykorzystywanie w procesie projektowania najnowszych technik komputerowych

dobra współpraca z Inwestorem

możliwość stosowania w procesie projektowania standardów i rozwiązań konkretnego Klienta lub wytwórcy urządzeń ciśnieniowych

możliwość kompleksowego wykonania projektów wielobranżowych wymagających ścisłej współpracy pomiędzy wszystkimi branżami biorącymi udział w realizacji

udział w realizacji projektów wielobranżowych realizowanych przez kilka podmiotów, gdzie zajmujemy się koordynacją międzybranżową realizowanych prac