Biuro Inżynierskie „ATECHEM” sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie projektowania i ekspertyz technicznych dla potrzeb przemysłu.

Przygotowujemy kompletną dokumentację projektową dla wszystkich etapów cyklu inwestycyjnego, a w szczególności:

Projekty

koncepcyjne

procesowe i bazowe

techniczne w branżach: technologicznej, mechanicznej, budowlano-konstrukcyjnej, pomiarów i automatyki, elektrycznej

Dokumentacje

techniczne urządzeń ciśnieniowych spełniających wymogi Dyrektywy 2014/68/EC (PED)

techniczne zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczanych do magazynowania materiałów zapalnych, trujących i żrących

rejestracyjne urządzeń podlegających pod Dozór Techniczny

dokumentację formalno-prawną do uzyskania pozwolenia na budowę

SPECJALIZACJE

Obliczenia inżynieryjnych procesów chemicznych

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pracach z obszaru bezpieczeństwa procesowego. Opracowujemy raporty o bezpieczeństwie i prowadzimy analizy ryzyka metodą HAZOP.

Dostawa urządzeń ciśnieniowych

Współpracując z firmami wykonawczymi realizujemy kompletne dostawy urządzeń ciśnieniowych (zbiorników, wymienników ciepła, rurociągów), zbiorników magazynowych, oraz urządzeń NO (do napełniania i opróżniania) wraz z niezbędną dokumentacją do rejestracji w UDT i TDT. Jesteśmy także przygotowani do pełnienia funkcji Generalnego Realizatora Inwestycji dla małych zadań inwestycyjnych.

Modernizacja

Biuro Inżynierskie „ATECHEM” zrealizowało wiele projektów modernizacji i intensyfikacji istniejących instalacji przemysłowych. Posiadane doświadczenie pozwala na maksymalne skrócenie czasu postojów instalacji w czasie realizacji prac modernizacyjnych.